skip to Main Content

Събощение на „Топлофикация-София“ 22.07.2016 г

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти в кв. „Лозенец“ че поради възникнали непредвидени технически затруднения в изпълнението на обекта срокът за възстановяване подаването на топла вода към следните сгради:

ул. „Горски пътник“ №№ 35, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 66, 68,

ул . „Бунтовник“ №№43, 55, 55А, 57, 65,

бул. „Джеймс Баучер“ № 124,

ул. „Богатица“ №№ 20, 22, 23А, 23Б, 23В, 24, 26, 30, 32, 34, 36,

ул. „Славище“ №№11, 13,

кв. „Южен парк“ бл.24,

ул. „Кожух планина“ № 15,

ул. „Цветна градина“ № 72, 77, 81

 ще бъде удължен до 30 август 2016г.

Главният топлопровод, захранващ значителна част от клиентите в кв. „Лозенец“ преминава по трасе с наклон и това създава предпоставка за свличане на земни маси, което може да стане причина за сериозна авария в последствие. След началото на ремонтните работи и разкриването на топлопреносното трасе беше установено, че е необходимо да се извършат допълнителни укрепващи строително-монтажни дейности. По тази причина и с оглед избягване на възможните аварийни предпоставки, както и за повишаване надеждността и безопасността на топлоподаването в района се наложи удължаване на срока на ремонтните дейности. Създадена е необходимата организация, като са подсилени екипите на фирмата-изпълнител на обекта и се полагат максимални усилия за минимизиране на затрудненията, които търпят гражданите в засегнатите сгради. Напомняме на абонатите, че за времето на ремонтите няма да им се начисляват сметки за топла вода.

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

Back To Top