skip to Main Content

Създаване на доброволни формирования

Във връзка със създаване на доброволни формирования по чл. 41 от Закона за защита при бедствия , район “Лозенец” Ви информира, че:
1. Участието във формированията е доброволно за лица над 18 години независимо от трудовото или служебното си правоотношение ;
2. Правата и задълженията на доброволците се определят от Закона за защита при бедствия и сключения от тях договор за участие в доброволно формирование ;

3. За времето на обучение или изпълнение на задачи за защита при бедствия доброволецът се смята в неплатен отпуск , който му се признава за служебен или трудов стаж и получава възнаграждение ,

– 100% от минимална часова работна заплата за страната – при обучение до 10 дни

– 200% от минималната часова работна заплата – за изпълнение на задачи за защита при бедствия ;

4. Доброволците са застраховани срещу злопулука и са осигурени за всички социални рискове ;

5. Доброволците получават специална екипировка за действие при бедствие .

За повече информация можете да се обърнете към г-н Владимир Владов на телефон – 02/8655529

 

Back To Top