skip to Main Content

Съобщение на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с предстоящите ремонти

Във връзка с предстоящите ремонти, които ще бъдат извършвани през лятото от „Топлофикация София” ЕАД и „Софийска вода” АД в район „Лозенец”, предоставяме списък с улиците включени в програмата за ремонт. Работата на отделните обекти ще започне по утвърден график, за който ще бъдете информирани своевременно.
Подробна информация ще бъде разлепена на видно място на входовете на всички засегнати сгради.

За времето на ремонта ще се наложи да бъде направена временна организация на движението. В тази връзка се налага забрана за спиране и паркиране на определени участъци. Разчитаме на Вашето съдействие за преместването на паркираните автомобили извън участъка на ремонтните работи.

За да намалим неудобството, на живущите в засегнатите участъци ще бъде предоставена възможност за безплатно паркиране на един автомобил на домакинство в подземния паркинг на Метростанция „Джеймс Баучер” /до РУМ „Черни връх”/.

За целта следва живеещите по постоянен адрес да подадат Искане по образец в деловодството на район „Лозенец” на бул. „В. Левски” № 2, ет.2, като предоставят лична карта и квитанция за платен данък на съответното МПС и телефон за обратна връзка. Информираме ви, че предоставените места са ограничени в зависимост от натовареността и капацитета на паркинга, както и от необходимостта за осигуряване възможността за паркиране на ползващите Софийското метро.

За актуална информация следете сайта на „Топлофикация София” ЕАД – www.toplo.bg в раздел Ремонти 2015., както и на сайта на Район „Лозенец”. Допълнителни въпроси можете да отправяте към центъра за обслужване на клиенти на “Топлофикация София” EАД на тел. 0700 11111 или да пишете на e-mail: remonti2015@toplo.bg.

Надяваме се на Вашето активно съдействие, за да може ремонтните работи да вървят според графиците и да приключат своевременно.

 

Back To Top