skip to Main Content

Съобщение на ЧЕЗ Разпределение България

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. 

Подмяната на електромерите в квартал Лозенец ще се извърши както следва:

На 11.02.2014 г. /08.00-16.30 ч/ – ул. Св. Наум 60, 66-68, ул.Кричим 82, бул. Никола Й. Вапцаров 37

На 12.02.2014 г. /08.00-16.30 ч/– ул. Пейо К. Яворов 34-36, ул.Стоян Михайловски бл.14-16, ул. Йоан Екзарх 53, 55, 57, бул. Никола Й. Вапцаров бл. 36

На 13.02.2014 г. /08.00-16.30 ч/– ул. Галичица 52, ул.Кричим 65, ул. Драгалевска 31, бул. Джеймс Баучер 26, ул.Кораб Планина 64, 73, ул. Бабуна планина 2, 2 А, ул. Якубица 13

На 14.02.2014 г. /08.00-16.30 ч/ – ул. Ведрина (бл. 10); ул. Ягода (бл. 4), бул. Никола Й. Вапцаров 17, 23, ул. Персенк 1, 3, 5, ул. Васил Кирков 6, 7, 10; ул. Симеоново 1, 19

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.

Back To Top