skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи Лозенчани,
Във връзка със Заповед на Кмета на Столична община и Писмо на Регионалната инспекция за околната среда и водите – София и на основание Закона за опазване на околната среда ви информираме, че:  Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци създава опасност от възникване на пожари и представлява сериозно нарушение създаващо предпоставки застрашаващи живота и здравето на гражданите.

Всеки, който извършва тези дейности носи наказателна отговорност и подлежи на санкции, както следва :

1. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба или имуществена санкция от 1320 до 2000 лева. При повторно нарушение наказанието е в двоен размер.

2. Съгласно Закона за опазване на околната среда – с глоба от 100 до 6000 лв. или имуществени санкции от 1000 до 20000 лв. При повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

 

Back To Top