skip to Main Content

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Записването за новокласирани  деца набор 2013г. за ОДЗ № 175 е от 12.05.2014 до 23.05.2014 г. в работно време в район „ЛОЗЕНЕЦ”,бул.”Васил Левски” № 2,ет. 8, стая 85.

Родителите трябва да представят всички необходими  документи, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата.

 Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от Директора при самото записване.

                                                             ОДЗ № 175

Back To Top