skip to Main Content

Уведомление за инвестиционно предложение

Строителство на „Многофамилна жилищна сграда в УПИ 11 2038, кв. 57, местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО – район „Лозенец““

UVEDOMLENIE ZA INVEST NAMERENIQ
Back To Top