skip to Main Content

Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението на чужденец/с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Искане;
2.Писмо от дирекция миграция при МВР;
3. Документ за самоличност;
4.  Документ за платена такса
7 дни 3.50 лв. Искане
Back To Top