skip to Main Content

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

Фирмата изпълнител „Геотехинженеринг” ООД удължава срока за подаване на документи за собственост до

16.03.2015 г.

Документи ще се приемат от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа в организираната за целта приемна на ул. „Развигор” 1 (Клуб на пенсионера, с вход от градинката пред IV РПУ).

Документи за собственост ще се приемат, в указания период, и в Агенцията по Геодезия, кадастър и картография на ул. „Мусала” 1.

Можете да изпращате копие от документа за собственост на e-mail: kk_lozenec@abv.bg и на sofia@cadastre.bg.

ДОКУМЕНТИ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ МЕСТА!

За регистриране на предоставените документи ще получите входящ номер.

Back To Top