skip to Main Content

9 и 10 декември: забранен престой и паркиране на ул. „Червена стена“

Във връзка със заснемането на български игрален филм с работно заглавие „Потомък“, с Решение 320 на Столичен общински съвет по Протокол № 77 от 25. 05, се забранява престоят и паркирането по ул. „Червена стена“, между ул. „Петър Санчев“ и бул. „Джеймс Баучер“, на 9 и 10 декември 2023 г. Паркоместата ще бъдат използвани от екипа на „Апория Филмуъркс“ ЕООД.

Back To Top