skip to Main Content

9-11 април: ограничени парко-места и организация на движението на ул. „Миджур“

Във връзка с провеждане на снимки за пълнометражен игрален филм със заглавие „Разлом“, Столична община, с Решение № 320 на Столичен общински съвет, разрешава паркирането и престоя, както и организация на движението на продукцията на ул. „Миджур“ между ул. „Милин камък“ и ул. „Христо Смирненски“ от 08.00 ч. на 09.04.2024 г. до 08.00 ч. на 11.04.2024 г., задължавайки Организатора („Скрийнинг Имоушънс“ ООД) да предприеме мерки за охрана, за да осигури спазване на действащото законодателство и разпоредбите на СОС по отношение на опазване на обществения ред; да вземе мерки за ограничаване нивата на шума; да информира гражданите чрез съобщения с указани дати час въведените забрани за престой и паркиране най-малко 48 часа преди началото на мероприятието.

Back To Top