skip to Main Content

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МКБППМН“

Приемно време на отдела – четвъртък  от 09:00 до 12:00 часа. Осъществява дейности по координация в сферата на образованието, културата и спорта на територията на района. Отговаря за координацията с  училищата и детските градини на територията на района. Началник отдел…

Read More
Back To Top