skip to Main Content

Благовоещение в район „Лозенец“

На 25.03.2016 г. децата от ЦДГ № 56 и ЦДГ № 19 „Света София” с много усмивки и весело настроение пресъздадоха библейските събития на един от най-светлите празници в Християнството – Благовещение и деня на майката. Вълнуващи и красиви те показаха наученото от своите учители , както и много песни, танци и стихове.

Read More

Празник на ледените спортове за малки и големи „София – Европейска столица на спорта 2018 г.”

Във връзка с предстоящо домакинство на „Парад на шампионите”, Столична община и НСА „Васил Левски” в партньорство с „Жокер Медиа” и Национална спортна база организират „Празник на ледените спортове за малки и големи – София – Европейска столица на спорта 2018 г.”

Read More

Район „Лозенец” стана част от празникът на 6-то помощно училище

На 22.03.2016 г. с много усмивки и добро настроение 6-то помощно училище отбеляза своя патронен празник. Г-н Дреков кмет на район „Лозенец” поздрави г-жа Владимирова – директор на училището, целия екип и всички ученици, като им пожела здраве, упоритост и успехи.

Read More

Район „Лозенец” с одобрен проект „Спорт за всички в Лозенец” по програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община

Район „Лозенец” е бенефициент на проект „Спорт за всички в Лозенец” по програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община по Стратегическа цел 1: „Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина”, в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта -2018 г.”

Read More

Въвеждат се промени в организацията на движението във връзка с изграждане на третия лъч на метрото

Заради изграждането на третия метродиаметър в организацията на движението се въвежда промяна, както следва:
От 22.03.2016 г. в район „Красно село“ се затваря
– бул. „Гоце Делчев“ от бул. „Цар Борис III“ до ул. “Княгиня Климентина“
– ул. „Житница“ до ул. „Кюстенджа“

Read More

ПРОМЯНА МАРШРУТА НА ТРАМВАЙНА ЛИНИЯ № 6 ОТ 16.03.2016Г.

Във връзка с обект: Строителството на Метро София – ІІІ диаметър, Позиция 2 от ул. „Св. Георги Софийски“ до бул. „Васил Левски“ с МС III-9, МС III-10 и МС III-10, етап 2.6, за обособяване на строителна площадка, обхващата релсовия път в транспортния тунел на НДК в участъка от входа му при ул. „Цар Петър“ до изхода му при бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“и на основание заповед на Столична община, ще се извърши следното:

Read More

Заключителна среща по проект „Нови възможности за грижа“

На 01.03.2016 г. в Клуба на инвалида и пенсионера се проведе заключителна среща с личните асистенти по проект „Нови възможности за грижа”, с г-жа Таня Узунова – администратор по проекта и г-жа Силвия Атанасова –технически сътрудник.

Read More

Район „Лозенец“ започва работа по нов проект по процедура „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проект „Предоставяне на социална услуга „личен асистент“ в домашна среда и създаване на дневен център за интеграция и подкрепа на хора с увреждания в район „Лозенец“ Столична община” в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0172-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира в район „Лозенец“

Read More

Благодарствено писмо

Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков, изпрати благодарствено писмо на г-жа Вержиния Данаилова, с чиято подкрепа 40 деца от общинските училища и пенсионери от Клуба на пенсионера и инвалида ще имат възможността да присъстват на Юбилейния концерт на Национален Ансамбъл ФИЛИП КУТЕВ, в чест на 100 годишнината на големият български фолклорен хореограф Маргарита Дикова!

Read More
Back To Top