skip to Main Content

Внимание! Удължен срок! ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на конкурс за отдаване под наем на терен на бул. „Черни връх“

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед №СОА19-РД09-1180/22.08.2019 г. на кмета на Столична община се удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за…

Read More

Съобщение за издадена Заповед № РЛЦ22-РА-009/ 10. 03. 2022 г. на Главния архитект на Район „Лозенец“

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РЛЦ22-РА-009/ 10. 03. 2022 г. на Главния архитект на Район „Лозенец“ - СО. За повече информация, вижте пълния текст по-долу:

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във формирования от състава на Съвместното командване на силите. Краен срок за подаване на документи: 25.03.2022 г. (заявленията се подават чрез структурите…

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. в Съвместно командване на специални операции. Краен срок за подаване на документи: 18.03.2022 г.…

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Краен срок за подаване на документи: 31.03.2022 г. (заявленията се подават чрез структурите на Централното военно окръжие) За повече информация – пълен…

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г. във формирования на Сухопътните войски. Краен срок за подаване на документи: 22.03.2022 г. (заявленията се…

Read More

Обществено обсъждане за ПУП на местност Парк „Борисова градина“, Столична община

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Да се проведе обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община. Проектът е изработен по…

Read More
Back To Top