skip to Main Content

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -016/21.07.2016 г.

От извършена проверка на строеж: "Три броя градински елемента - цветарници, с височина 2,20 м. над прилежащия терен , върху плосък покрив над сутерен"с административен адрес: ул. "Плана планина" 3-5. <<<КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -016>>>

Read More

ОБЯВА

за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие
1. Със заповед № ОХ – 547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси, както следва:

Read More

Констативен АКТ No 008 от 04.07.2016 г.

От извършена проверка на съответствието на обект: „Павилиони – гараж, автосервиз и ръчна автомивка”, намиращ се в гр. София, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, с административен адрес: бул. „Симеоновско шосе” 86. <<<КОНСТАТИВЕН АКТ No 008>>>    

Read More
Back To Top