skip to Main Content

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -021/17.11.2016 г.

От извършена проверка на строеж: "Апартамент 10 - покриване на пергула и тераси с покривна конструкция, обзиждане и остъкляване на тераси и приобщяването им към площта на жилищните помещения", ул. "Братя Чакрин" 13, сграда А <<<КА -021/17.11.2016 г.>>>

Read More

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -018/19.09.2016 г.

От извършена проверка на строеж: „Изградена тоалетна и навес към павилион за продажба на кафе, закуски, безалкохолни напитки и цигари", находящ се в градинката па пл. "Папа Йоан Павел ІІ, в близост до ул. "Милин камък" в УПИ- "за озеленяване",…

Read More

Обява

За допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 22.11.2016 г. и 23.11.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София:

Read More

ОБЯВА НА КОМАНДВАНЕТО НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

<<<ОБЯВА>>> Приложение-1_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-2_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-3_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-4_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-5_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-6_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-7_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-8_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-9_СВ_конкурс_353_2016 Прил № 10 ФП нормативи

Read More

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -016/21.07.2016 г.

От извършена проверка на строеж: "Три броя градински елемента - цветарници, с височина 2,20 м. над прилежащия терен , върху плосък покрив над сутерен"с административен адрес: ул. "Плана планина" 3-5. <<<КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -016>>>

Read More
Back To Top