skip to Main Content

ОБЯВА за публикуване за приемане на военна служба в представителните духови оркестри на ВВС

във военно формирование 28000 -Граф Игнатиево, на Военноморските сили във военно формирование 52290 - Варна и Националната гвардейска част - гр. София

Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 01.03.2023г. до 17.03.2023 г. в Съвместното командване на специалните операции

Read More

ОБЯВА за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

в страната и чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г. във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за 260 длъжности Телефони за контакт и получаване на информация: 1.За длъжностите по Приложение № 1 във в.…

Read More
Back To Top