skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за деветнадесет войнишки длъжности

във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина  

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ за отдаване под наем на част от имот на бул. „Черни връх“ № 27

Район „Лозенец“ – СО на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1467/26.08.2022 г. на кмета на Столична община Обявява конкурс за отдаване под…

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ за отдаване под наем на част от имот на бул. „Черни връх“ № 41

Район "Лозенец" - СО на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1467/26.08.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под…

Read More
Back To Top