skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

във военното формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Read More

Подадено заявление за конкурс № 4-СО-2022 г. на Столична община

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на чл. 30, ал. 3, изр. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, съгласно който подаденото заявление се публикува на електронната…

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане на ПУП в зоната на кръстовището на ул. „Люба Величкова“

ОБЯВЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ГАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие…

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ: провеждане на процедура за определяне на санитарно-охранителни зони

около сондаж № С-34хг за минерална вода от НМВ "София - Лозенец" Проект   Поради обема на разработката, информация за целия Проект, с приложенията, е качена на сайта на НАГ - рубрика "Минерални води" - Новини. Заинтересованите лица могат да…

Read More
Back To Top