skip to Main Content

Искане на разрешение за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

С искането за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с инвестиционното предложение "Многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, детска градина, подземни паркинги и трафопост в УПИ XVIII - 2528, 2575 за…

Read More
Back To Top