skip to Main Content

Други институции

Столичен общински съвет Столична община Национална агенция за приходите Офис "Център" обслужва клиентите с постоянен адрес в район "Средец", "Триадица" и "Лозенец" ул. "6–ти септември" №10 02/980-00-37; 02/985-96-407; 02/985-96-358 Столична регионална дирекция за национален строителен контрол (СРДНСК) гр. София 1040…

Read More

Достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ (обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм.,…

Read More

Образование и култура

Обединено детско заведение 175 "Слънчеви лъчи" кв. "Витоша - ВЕЦ Симеоново" ул. "Тодор Чипев" 1 Директор - Виолета Гълъбова тел. 0884 801 589 odz175@abv.bg Целодневна детска градина № 11 109 деца             ул.”Кораб планина” №42        Директор - Богдана Иванова…

Read More
Back To Top