skip to Main Content

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост. – За разполагане на сергии , маси , включително маси за консумация , столове и витрини. -За ползване на места,върху които са организирани панаири, събори и празници: – За ползване места върху, които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.

Read More
Back To Top