skip to Main Content

Сметоизвозване

На територията на Район „Лозенец“ събирането и транспортирането на отпадъци се осъществява от :

КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1” ДЗЗД

гр. София 1619
ул. „Арбанаси“ № 10

Тел./факс: 02/997 14 03
office@titancent.bg

Разделно събиране на отпадъци

За разделното събиране на отпадъци в район „Лозенец“ се грижи:

ЕКОБУЛПАК
София 1680, кв. „Борово“,
ул. Дечко Йорданов 64
Тел. 02 434 1610
Факс: 02 920 0698

Контрол върху сметоизвозването и сметосъбирането

Районен инспекторат „Лозенец“, като част от Столичен инспекторат, осъществява контрол за спазване на правилата на територия на столицата, както и спазване на условията по договори, по които страна е Столична община. Инспекторатът организира извозването на едрогабаритни отпадъци и контролира миенето на улиците.

НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

За контакт:

Т: (02) 865 69 84

А: бул. „Васил Левски“ 2, ет. 7

График за извозване на едрогабаритни отпадъци

20-Lozenets-Page-B-2023

График за миене на улици

miene_markuch_06.23
miene_diuzi_06.23

Back To Top