skip to Main Content

ОБА1.34 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението (заверка на адресна карта)

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Искане;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
обикновена-7 дни
бърза-3 дни
експресна-до 1 ден;
обикновена-2.50 лв.
бърза-3.75 лв.
експресна-5.00 лв.
Искане
Back To Top