skip to Main Content
Период Локация Тип дейност Промени в движението
27. 05 – 1. 07. 2024 Кръстовището на ул. „Борис Арсов“ и ул. „Акад. Христо Я. Христов“ Изграждане на уличен водопровод и уличен канал Затваря се
Back To Top