skip to Main Content
Период Локация Тип дейност Промени в движението
28 март Ул. „Николай Лилиев“ СМР – наливане на бетон Затваря се между 10:00 – 12:00
14 – 31 март Ул „Кораб планина“ № 62 А Изграждане на топлопровод Затваря се
3 – 9 април Ул. „Борис Руменов“ СМР Затваря се

На 15 март започва ремонт на западния тротоар на бул. „Черни връх“ – локално платно. Строителните работи ще се извършат на етапи, както следва:

Етап I – от зъболекарска клиника ЕО ДЕНТ до кръстовище с ул. „Вежен“: 15 – 30 март 2023 г.

Етап II – oт ул. „Вежен“ до ул. „Бунтовник“: 22 март – 6 април

Етап III – oт ул. „Бунтовник“ до ул. „Горски пътник“: 29 март – 13 април

За времето на ремонта достъпът до гаражните подходи ще е силно затруднен и временно невъзможен.  Паркирането в ремонтираните участъци ще бъде забранено.

Измененията на сроковете ще бъдат отразявани текущо на сайта на района.

Back To Top