skip to Main Content
Период Локация Тип дейност Промени в движението
18.09.2023 – 01.02.2024 Изграждане на ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ – Етап III” (южно платно) Изграждане на нов обект За промени в движението информацията ще се подава текущо
28. 09 – 05. 10. 2023 Ул. „Тодор Ночев“, между ул. „Любата“ и ул. „Вискяр планина“ Ремонт на топлопровод на ул. „Любата“ Ограничаване на движението
Back To Top