skip to Main Content

Издаване на други видове удостоверения и служебни бележки по искане на граждани

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Искане;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
обикновена-7 дни
бърза-3 дни
експресна-до 1 ден;
обикновена-3.50 лв.
бърза-5.25 лв.
експресна-7.00 лв.
Искане
Back To Top