skip to Main Content

ОБА3.22 Издаване на удостоверение за груб строеж (констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ)

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за собственост;
2. Лична карта на заявителя;
3. Заявление ;
4. Влязло в сила разрешение за строеж;
5. Договор за строителен надзор и лиценз;
6. Акт образец 14;
7. Акт образец 2 със заверена кота „Било“
14 дни 750.00 лева няма
Back To Top