skip to Main Content

ОБА3.18 Определяне на строителна линия и ниво на строеж и съставяне на Протокол образец 2 и 2а (чл.159 от ЗУТ)

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за собственост;
2. Лична карта на заявителя;
3. Заявление ;
4. Влязло в сила разрешение за строеж;
5. Договор за строителен надзор и лиценз
обикновена-14 дни; обикновена-10.00 лв. няма
Back To Top