skip to Main Content

Документите се подават:

  1. през Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;
  2. на електронна поща: kids@lozenets.eu;
  3. в деловодството на район „Лозенец“, бул. „Васил Левски” № 2.

При подаването на документите по електронен път, молим да бъдат сканирани във формат PDF.

Back To Top