skip to Main Content

Осигурен специализиран транспорт за избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването

На безплатен за гражданите телефонен номер 02 9041351 и 080020720, от 07:00 часа до 20:30 часа на 24.10.2015 г. и от 07:00 часа до 18:30 часа на 25.10.2015 г., ще се приемат заявки за помощ,  за да бъде осигурен специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 25.10.2015 г., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

В същия часови диапазон ще бъдат приемани заявки в деня преди и дена на провеждането на втори тур, ако такъв бъде насрочен.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Back To Top