skip to Main Content

ОБА1.23 Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2. Документ за самоличност
3. Заверено копие на решението на съда, с което се допуска промяната
в рамките на 1 работен ден; безплатно няма
Back To Top