skip to Main Content

Продажба на ателиета и гаражи на настанени в тях граждани по административен ред в Столична община

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление /по образец/;
2. Настанителна заповед;
3. Документ за платена такса
безплатно
Back To Top