skip to Main Content

Предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“), с бенефициент Столична община приключва на 31. 05. 2024 г. 

 

За потребителите, които са участвали в програмата или искат да се включат в останалите услуги, можете да се свържете с нас на телефон → 0882 492 680. 

 

С останалите програми, които Район „Лозенец“ предоставя, можете да се запознаете на → https://lozenets.sofia.bg/uslugi/sotsialni-deynosti/

Back To Top