skip to Main Content

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП

Обновено на 05.07.2019г.

<<<Протокол от работата на комисията>>>

Публикувано на 17.06.2019г.
СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП   с предмет: Подмяна на отоплителна инсталация на 107 ОУ „Хан Крум“, кв.141, м. Лозенец III-та част, район Лозенец, гр. София, ул. „Димитър Димов“ №13.

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

<<<Документация на поръчката>>>

<<<Задание>>>

<<<Образец на КС>>>

<<<Становище на гл. архитект>>>

Заб. Сканираната проектна документация по-долу (по частите), поради големината на файловете, е във формат .rar и „на парчета“, т.е. файловете от всяка част първо трябва да свалят в една и съща директория и да се разархивират заедно.

<<<Проектна документация по част „Архитектура“- 1>>>

<<<Проектна документация по част „Архитектура“- 2>>>

<<<Проектна документация по част „ОВК“- 1>>>

<<<Проектна документация по част „ОВК“- 2>>>

<<<Проектна документация по част „ОВК“- 3>>>

<<<Проектна документация по част „ОВК“- 4>>>

 

Back To Top