skip to Main Content

Осъществява своите функции в областта на строителството, експлоатацията и контрола, поддръжката на сградния общински фонд и инженерните системи в района.
Изготвя мотивирани предписания за изработване или откази за изменение на подробни устройствени планове, одобрявани от главния архитект на района, съобразно предоставените правомощия.

Изработва и издава скици с указан начин на застрояване, разглеждане за одобряване на инвестиционни проекти и подготвяне на разрешения за строеж, съобразно предоставените правомощия на главния архитект.
Съгласува и одобрява инвестиционни проекти за строежи от ІV, V и VІ  категория и разрешения за строеж, съобразно предоставените правомощия на главния архитект.
Заверява екзекутивна документация за строежи от ІV, V и VІ  категория, съобразно предоставените правомощия.
За повече информация вижте пълният списък с услуги, извършвани от отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности”.

Приемно време – вторник от 9:00 до 12:00 ч.

Кадастър и архив ще приемат след предварително записване в четвъртък от 9:00 до 12:00 часа.

Back To Top