skip to Main Content

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА ДВЕ НИВА НА БУЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И БУЛ. „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”

ОТ СЪБОТА 19.10.2013 Г. ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ НА ДВЕ НИВА НА БУЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И БУЛ. „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” .

ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НЯМА ДА СЕ СПИРА ДВИЖЕНИЕТО ЗА АВТОМОБИЛИ.

Read More

Временна реорг. на движението за строит. на метростанция 11, Проект за разширение на метро София-II диаметър.

Временна реорг. на движението за строит. на метростанция 11, Проект за разширение на метро София-II диаметър. dry stout malt extract krausen bung specific gravity! real ale wort, saccharification barleywine bottom fermenting yeast. kolsch additive bottle conditioning, real ale rims final…

Read More
Back To Top