skip to Main Content

Това е отделът, който осъществява дейностите в сферата на цялостното финансово-счетоводно осигуряване и бюджета в частта му за район „Лозенец“, в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове. При изпълнение на своите функции, отделът взаимодейства с всички отдели и сектори на районната администрация.

Приемно време: четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Back To Top