skip to Main Content

Това е отделът, който обработва и одобрява инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура; отговаря на сигнали, свързани с поддържането и възстановяването на асфалтови и тротоарни настилки; отговаря за ремонтната дейност по училища, детски градини и ясли при аварийни, текущи и основни ремонти;  участва и в процедурата по премахване на ИУМПС.

Главният инженер на район „Лозенец“ е служител в отдел „ИБД“, участва във всички негови дейности. Извършва проверка и съгласува проекти на благоустройствени мрежи и съоръжения.

Приемно време – четвъртък от 9.00 до 12.00 ч.

Back To Top