skip to Main Content

Профил на купувача в ЦАИС – тук.

Тук ще намерите информация за обявените обществени поръчки от Район „Лозенц“.

 

Резултати от класиране на участниците в публичното състезание за доставка на храни за нуждите на детските ясли в район „Лозенец“

Протокол № 2 Доклад Решение

read more

СО – Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка чрез публично състезание

Предметът на обществената поръчка е ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ за нуждите на детски ясли на…

read more

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява

Обновено на 04.09.2019 <<<Протокол от работата на комисията>>>   Обновено на 29.08.2019г. <<<Разяснение от Възложителя…

read more

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП

Обновено на 25.07.2019г. <<<Протокол от работата на комисията>>>   Публикувано на 21.06.2019г. СО- Район „Лозенец“…

read more

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП

Обновено на 08.07.2019г. <<<Протокол 1 от работата на комисията >>> Публикувано на 18.06.2019г. СО- Район…

read more

СО- Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП

Обновено на 05.07.2019г. <<<Протокол от работата на комисията>>> Публикувано на 17.06.2019г. СО- Район „Лозенец“ обявява…

read more

Обявление за обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП

Обновено на 02.07.2019г. <<<Протокол № 2 от работата на комисията>>> Обновено на 25.06.2019г. <<<Протокол №…

read more

Обявление за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти

Обновено на 21.06.2019г. <<<Протокол от работата на комисията>>> публикувано на 29.05.2019 СО- Район "Лозенец" обявява…

read more

Обявление относно публично състезание за сключване на рамково споразумение

Обновено на 26.07.2019г. <<<<Рамково споразумение>>> Обновено на 09.07.2019г. <<<<Решение на Възложителя>>> Обновено на 05.07.2019г. <<<Протокол…

read more

Обявление за обществена поръчка

Обновено на 22.05.2019г. <<<Протокол от работата на комисията от 21.05.2019г.>>> Обновено на 14.05.2019г. <<<Протокол от…

read more

Обявление за публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 27.06.2019г. (18:30) <<<Класиране съгласно Решение на Кмета на Район "Лозенец" № РД-09-94/27.06.2019>>> Обновено…

read more

СО Район „Лозенец“ обявява „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 09.07.2019г. <<<<Решение на Възложителя>>> Обновено на 03.07.2019г. <<<Протокол № 3 от работата на…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛ. 26 ОТ ЗОП

Обновено на 20.05.2019г. <<<Договор с избрания изпълнител>>>   Обновено на 13.03.2019 <<<Протокол от работата на…

read more

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА 122 ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“

обновено на 18.12.2018 г. <<<ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА>>> Публикувано на 30.11.2018г. СО- Район "Лозенец"…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП

20.09.2018г. Протокол от работата на комисията, утвърден от Възложителя- ТУК! 24.08.2018г. СО- РАЙОН  "ЛОЗЕНЕЦ" ОТКРИВА…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Заповед на Възложителя за изменение на влязло в сила класиране Обновено на 22.05.2018г. <<<Протокол №…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ДЕТСКА ГРАДИНА“ В УПИ II-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 35,…

read more

Събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП

Обявено на 21.12.2017 г. <<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>   Столична община- район…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

Обновено на 31.01.2018 <<<Протокол от работата на комисията>>> ПРЕДМЕТ:"Реконструкция и облагородяване на съществуващ площад "Велчова…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обновено на 09.02.2018 <<<Протокол № 4 от работата на комисията>>> <<<Доклад на комисията>>> <<<Решение на…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 26 ОТ ЗОП

Обновено на 31.01.2018 <<<Договор с избрания изпълнител>>>   Обновено на 16.01.2018 <<<Протокол от работата на…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Обновено на 06.03.2018 <<<Договор за възлагане>>> Обновено на 01.02.2018 <<<ПРОТОКОЛ 2>>> <<<ДОКЛАД>>> <<<РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ>>> Обновено…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА С РЕШЕНИЕ ПО-04/04.09.2017 Г.

ПРЕДМЕТ:  „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична…

read more

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА : „Охрана на училища и детски градини“ на територията на район „Лозенец“,…

read more

СО Район „Лозенец“ процедура за възлагане на обществена поръчка – обновено

Предмет на поръчката: Корекция на река Драгалевска в участъка от О.Т.121-О.Т.122 до ул.”Сребърна”, м. НПЗ „Хладилника…

read more

СО Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновена на 14.10.2016 <<<Заповед на кмета на район "Лозенец" и протокол от работата на комисията…

read more

СО Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 18.08.2016 г. <<<Договор за възлагане>>> <<<Анекс>>><<<Приложения>>> Обновено на 17.08.2016 г. Протокол от работата…

read more

СО- Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 14.07.2016 <<<Договор>>>   Обновено на 12.07.2016 <<<Протокол от работата на комисията>>>   Обновено…

read more

СО- Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 11.07.2016 г. <<<<Договор>>> Обновено на 07.07.2016 г. <<<Протокол от работата на комисията>>> Обновено…

read more

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община

Обновено на 07.06.2016 <<<Протокол за класиране на участниците>>> Актуализирано на 30.05.2016 г. <<<Информация за удължаване…

read more

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община

АКТУАЛИЗИРАНО КЪМ 20.04.2016 г.: <<<РЕШЕНИЕ ПО-02/19.04.2016 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА…

read more

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО“

<<<ПРОТОКОЛ 2 ОТ ЗАСЕДЯНИЕ НА КОМИСИЯ - КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ>>> <<<ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДЯНИЕ НА КОМИСИЯ…

read more

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО“- ОТТЕГЛЕНА

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  25/03/2016,  17:00 ч. <<<Виж обявената процедура >>> <<<Документи за участие>>> Процедурата…

read more

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ…

read more

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА НА ПАРКИНГА ПРЕД ИЗТОЧНИЯ ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

read more

Протокол от работата на комисията за разглеждане на оферти за конкурс „СМР на открити спортни съоръжения в двора на 107 ОУ „Хан Крум“

Протокол - текст

read more

Протокол от работата на комисията за разглеждане на оферти за конкурс „Конструктивно укрепване на 120 ОУ“ и заповед за класиране

Протокол и заповед - текст

read more

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС: СМР на открити спортни съоръжения в двора на 107 ОУ „Хан Крум“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ КС_107 ОУ Акт за общинска собственост Рзрешение за строеж - СО РС170_20141208…

read more

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР С ОБЕКТ: ЧАСТИЧНО КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА 139 ОУ „ЗАХАРИЙ КРУША“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ KCC_139 ОУ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: DOC_20150616121935 DOC_20150616121941 DOC_20150616122040 DOC_20150616122224 MYSCAN_20150616_0001 MYSCAN_20150616_0002 MYSCAN_20150616_0003 MYSCAN_20150616_0004…

read more

Договор за охрана на общинските училища и детски градини на територията на район „Лозенец“

Договор

read more

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА 120 ОУ „Г.С. РАКОВСКИ”

изтегляне на всички файлове Документация:  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Количествени сметки 120 ОУ приложение 1 приложение 2…

read more

ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА И ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА КОНКУРСА „ОХРАНА НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ДОКУМЕНТИ

read more

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ЗАПОВЕД, ПРОТОКОЛ, ЦЕНОВА ЧАСТ - ОЦЕНКА

read more

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на…

read more

ПРОТКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОНКУРС „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СО

ПРОТОКОЛ

read more

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – ИМОТ „ВОДНА КУЛА“

На основание чл. 46, ал. 1 ЗМСМА,  30, ал. 1 и  чл.34, ал.1 и ал.2…

read more

Kонкурс за отдаване под наем

На основание чл. 46, ал. 1 ЗМСМА,  30, ал. 1 и  чл.34, ал.1 и ал.2…

read more

Район „Лозенец“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „ОХРАНА НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” СО Краен срок…

read more

Район „Лозенец“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли на територията на район „Лозенец”…

read more

Район „Лозенец „ обявява публична покана с предмет:

„Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО <<<<ИЗТЕГЛИ…

read more

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

read more

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

read more

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на…

read more

КОНКУРС ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Район "Лозенец" обявява конкурс чрез публична покана с обект: Укрепване, обезопасяване и ремонт на административната…

read more

Район „Лозенец” обявява обществена поръчка с предмет:

„Частично конструктивно укрепване и СМР на сградата на 35 СОУ „Добри Войников” по одобрен проект,…

read more

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЦДГ 93 "СЛАВЕЙЧЕ"…

read more

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

"Доставка  на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ  №  175" документация

read more

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

„ИЗГОТВЯНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОДЗ В УПИ ІІ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.35, М. «КРЪСТОВА…

read more

Столична община район „Лозенец” обявява обществена поръчка с предмет:

„Организиране и провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите…

read more

Столична община район „Лозенец” обявява обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на мерки по информираност и публичност" по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване…

read more

Район „Лозенец“ обявява Публична покана с предмет

Проектиране и възстановяване на временен път по ул. Ради Радев” – нереализирана /от о.т. 140…

read more

Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на „Инвестиционни проекти за конструктивно укрепване на сгради”: 1. 35 СОУ „Добри Войников”, находящо…

read more

Публична покана

Район „Лозенец” обявява публична покана с предмет: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА…

read more
Back To Top