skip to Main Content

Отдел „Общински приходи – Лозенец“, като част от Дирекция  „Общински приходи“ в Столична община, е директно подчинен на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ в Столична община и не е част от районната администрация.

На сайта на Столична община можете да проверите и да платите дължимите местни данъци и такси:

Ако притежавате ПИН от общината или ПИК от Национална агенция по приходите, може да проверите и платите данъчните си задължения.

Банкова сметка: 

IBAN BG05SOMB91308427577644

BIC SOMBBGSF

Общинска банка – клон „Денкоглу“

Допълнителна информация и справки:

телефони за връзка: 02 904 12 63, 02 904 12 64, 02 904 12 65

адрес: бул. „Васил Левски“ 2, ет. 6

Back To Top