skip to Main Content

Детски ясли и детски градини

СДЯ № 23 „Ралица“

директор  – Дора Григорова
А: ул. „Ралица“ № 4
Т: 02/866 17 62
Е: detska_qsla23@abv.bg

ДГ № 19 „Света София“

директор  – Аделина Николова
А: ул. „Христо Смирненски“, №36
Т: 02/8661230
Е: cdg_19svetasofia@abv.bg

ДГ № 166 „Веселушка“

директор  – Малинка Петрова
А: ул. „Горски пътник“ № 23
Т: 02/866 22 71

ДГ № 192 „Лозичка“

директор  – Гергана Цанева
А: ул. „Розова долина“ № 12А
Т: 02/866 13 58
Е: dg192@abv.bg

СДЯ № 45 „Майор Франк Томпсън“

директор  – Даниела Котева
А: ул. „Майор Томсън“ №40
Т: 02/862 10 77

ДГ № 111 „Корабче“

директор  – Пенка Вутева – Евстатиева
А: ул. „Кораб планина“ №42
Т: 02/8623148

ДГ № 174 „Фют“

директор  – Гергана Цанкова
А: ул. „Мала планина“ №36
Т: 02/ 862 10 90
Е: g_tsankova@mail.bg

ДГ № 193 „Славейче“

директор  – Катя Цолова
А: ул. „Kап. Тодор Hочев“ № 30
Т: 02/ 862 30 49; 02/ 427 40 45
Е: info@dg193.com

СДЯ 46  „Мики Маус”

директор – Ангелина Цолова
А: ул. „Свети Наум“ №56
Т: 02/866 24 05
Е: detskaqsla_46@abv.bg

ДГ 141 „Славейкова поляна”

директор – Бойка Джунакова
А: ул. „Света гора” № 32
Т: 02/087 87 09 152; 02/0878 70 21 24
Е: dg141@abv.bg

ДГ 175 „Слънчеви лъчи”

директор – Виолета Гълъбова
А: ул. „Тодор Чипев“ № 1
Т: 0884 801 589
Е: odz175@abv.bg

Училища

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”

подготвя специалисти в областта на строителството,
архитектура, геодезия, водно и парково строителство
директор – ланд. арх. Добрина Андреева
А: бул. „Евлоги Георгиев” № 34
Т: 02/866 12 71
Е: sgcag@sgcag.info

21 СУ „Христо Ботев”

чуждоезиково обучение
директор – Мая Ангелова
А: ул. „Люботрън” № 12
Т: 02/962 46 89
Е: office@21su.bg

35 СЕУ „Добри Войников”

засилено чуждоезиково обучение на немски, френски, руски и английски език
директор – Величка Петрова
А: ул. „Добри Войников” № 16
Т: 02/866 10 60
Е: sou_35@abv.bg

Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза”

моделиране, конструиране и технология на облеклото
Директор  – Паолина Костова
А: бул. „Черни връх” № 37
Т: 02/ 862 22 85; 02/862 88 84
Е: pgo@abv.bg

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”

лицей към СУ „Климент Охридски”
директор – Ивайло Ушагелов
А: ул. „Бигла” № 52
Т: 02/862 29 66; 02/862 83 63
Е: npmg@npmg.org

107 ОУ „Хан Крум”

филиал на Национална природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов”
директор – Данко Калапиш
А: ул. „Димитър Димов” № 13
Т: 02/866 20 29; 02/866 31 68
Е: ou107@abv.bg

120 ОУ „Георги С. Раковски”

директор – Цветанка Тонева
А: пл. „Папа Йоан Павел II“ №7
Т: 02/ 866 56 80; 02/ 866 25 93
Е: 120ou@120ou.org

122 ОУ „Николай Лилиев”

ранно чуждоезиково обучение по английски език, втори чужд език на гимназиален етап – руски
директор – Ивета Германова
А: ул. „Презвитер Козма” № 2
Т: 02/865 03 74
Е: 122ou@122ou.com

ДУ Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски”

ректор – Архимандрит Пахомий
А: пл. „Велчова завера” №2
Т: 02/868 00 70
Е: seminaria@abv.bg

139 ОУ „Захарий Круша”

разширено изучаване на изобразително изкуство и английски език
директор – Румяна Личева-Дончева
А: ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44
Т: 02/866 76 41; 02/866 77 41
Е: zaharikru6a@abv.bg

Национална финансово-стопанска гимназия

професионално обучение по икономика и мениджмънт
директор – Мая Гешева
А: ул. „Розова долина” № 1
Т: 02/866 20 13
Е: nfsg.sofia@gmail.com

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

директор – Христина Владимирова
А: ул. „Русалийски проход” № 12
Т: 02/ 862 11 83
Е: pu6_2006@abv.bg

Гимназия по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец”

Директор – Илка Алексиева
А: ул.”Богатица” №10
Т: 0886 50 22 26; 02/963 00 99
Е: bs_institute@abv.bg

Висши учебни заведения

СУ „Св. Климент Охридски”
е представен от следните факултети на територията на Район „Лозенец”:

Физически факултет
декан – проф. дфн Георги Райновски
А: бул. „Джеймс Баучер” № 5
Т: 02/ 962 31 57
Е: decanat@phys.uni-sofia.bg

Факултет по биология
декан – проф. д-р Стоян Шишков
А: бул. „Драган Цанков” № 8
Т: 02/ 816 73 00
Е:  bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg

Факултет по математика и информатика (ФМИ)
декан – доц. д-р Първан Първанов
А: бул. „Дж. Баучър” № 5
Т: 02/ 816 15 00
Е: dekanat@fmi.uni-sofia.bg

Факултет по химия и фармация
декан – чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
А: бул. „Джеймс Баучер” № 1
Т: 02/ 816 13 03

Университет по архитектура, строителство и геодезия

ректор – проф. д-р инж. Иван Марков
А: бул. „Хр. Смирненски“ № 1
Т: 02/866 19 66

Back To Top