skip to Main Content

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ – ІІ ДИАМЕТЪР

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ – ІІ ДИАМЕТЪР;
УЧАСТЪК ОТ МС ІІ-11 „ДЖЕЙМС БАУЧЕР” /КМ 10+452/
ДО МС ІІ-12 С ЛИНЕЕН ПУНКТ СЛЕД НЕЯ /КМ.11+752/
ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО – ЕТАП 1
ВЛИЗАЩ В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.

 

1. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Предмет на проекта е временната организация и безопасност на движението /ВОБД/ по време на Етап 1 за строителството на метрото по бул. „Черни връх” от ул. „Елин връх” до бул. ”Тодор Каблешков”.

Обхватът на проекта включва два основни участъка:

• Участък по бул. „Черни връх” от ул. „Елин връх” до ул. „Орел” – строителството на метроконструкциите в неговия обхват ще се извърши тунелно, т.е. в него организацията на движението няма да се променя за целия период на строителство, който по договор е 22 месеца, броено от 01. август 2014 г.;

• Участък по бул. „Черни връх” от ул. „Орел” до бул. ”Тодор Каблешков” с МС12 – строителството на метроконструкциите в неговия обхват ще се извършат по открити методи и в неговия обхват организацията на движението ще се променя подетапно.

2. РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Заемат се 2 бр. строителни площадки на бул. „Черни връх”, както следва:

• Строителна площадка №1 за стартова шахта и обектово селище, която обхваща територията на трамвайното ухо (обръщалото), пазара и източното пътно платно на бул. „Черни връх” в района на площадката;

• Строителна площадка №2 /частична/ за МС12 „Витоша”, която заема източното пътно платно на бул. „Черни връх” в участъка от ул. „Сребърна” до бул. ”Тодор Каблешков”.

Автомобилното и автобусното движение при Строителна площадка №1 ще се извършват двупосочно в по 1 лента за посока на бул. „Черни връх” – в западното пътно платно.

Автомобилното и автобусното движение при Строителна площадка №2 ще се извършват еднопосочно в 2-те най-западни ленти по бул. „Черни връх” в посока Околовръстен път.

В обратна посока движението ще заобикаля МОЛ „Парадайс” от запад по бул. ”Тодор Каблешков”- ул. „Емилиян Станев” – ул. „Хенрих Ибсен”. Възможно е заобикалянето на площадката и от изток – през Зоопарка, но маршрутът е значително по-дълъг.

С цел облекчаване на трафика, за целия период на ВОД се забранява престоя и паркирането по ул. „Козяк”, от двете страни, в участъка от ул. „Христо Ценов” до ул. „Хенрих Ибсен”.

Временна организация на движението (ВОД ) се състои в заемането на строителните площадки и сигнализацията им с пътни знаци (показани на чертежа по-долу), свързани и с предварително изпълнение на организацията на движение на масов градски транспорт (МГТ).

Проектът предвижда промени на режима на работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Черни връх” с ул. „Сребърна” и с бул. ”Тодор Каблешков”.

Пешеходното движение в етапа се променя – няма да е достъпен за движение източния тротоар на бул. „Черни връх” в участъка от трамвайното ухо до бул. ”Тодор Каблешков”, но пресичанията на кръстовищата с ул. „Сребърна” и с бул. ”Тодор Каблешков” в етапа се запазват.

За тежката строителна механизация са предвидени достатъчно на брой вход-изходи и проходи към новите площадки. При влизане или излизане на заден ход в маневрите трябва да участва и сигналист за спиране на движението.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЧ НА ДВИЖЕНИЕ

Съгласуваният с всички оторизирани инстанции график за строителството по ВОД – Етап 1 е:

• Начало – 01. 08. 2014г.

• Край – 30. 12. 2014 г.

Този етап, както и следващите са свързани със спирането на движението на трамвайна линия №10 в участъка от трамвайния триъгълник /ухо/ на бул. „Джеймс Баучер” и ул. ”Кораб планина” до ухо „Хладилника” /на бул. „Черни връх” и ул.”Сребърна”/. Поради това обстоятелство графикът за спирането на трамвая е с 1 година по-дълъг:

• Начало – 01. 08. 2014г.

• Край – – 31. 11. 2015 г.

ПРОМЕНИ В ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

От 04.30 часа на 01.08.2014 г. до 24.00 часа на 30.01.2016 г. се въвеждат следните промени в маршрута на градски транспорт:

Маршрутът на трамвайна линия № 10 се скъсява от ж.к. „Западен Парк” до обръщалото на ул. „Кораб планина”.

РАЗКРИВАТ СЕ СПИРКИ:

– крайна С КОД 2580 “УЛ. КОРАБ ПЛАНИНА” – на ул. “Кораб планина”

– начална С КОД 2581 “УЛ. КОРАБ ПЛАНИНА” – на бул. “Джеймз Баучер” преди ул. “Кораб планина”

РАЗКРИВА СЕ ВРЕМЕННА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 10-ТМ С МАРШРУТ: от кръстовище бул. “България” – бул. “Черни връх” по бул. “Черни връх”, надясно по ул. “Тодор Каблешков” до паркинга на МОЛ “Парадайз център”, където се разкрива крайна и начална спирка с код 6359 “Ул. Филип Кутев” за линията. Връщане – от началната спирка продължава по ул. “Тодор Каблешков”, надясно по ул. “Емилиян Станев”, надясно по ул. “Хенрик Ибсен” и наляво по бул. “Черни връх” по маршрута, като автобусите извършват обратен завой на кръстовището с бул. „България”.

Автобусите ще спират на всички съществуващи трамвайни и автобусни спирки по маршрута. На новата спирка с код 6359 “Тодор Каблешков” ще бъде монтиран спиркоуказател.

От 04.30 часа на 01.08.2014 г. до 24.00 часа на 01.11.2014 г. се променят маршрути както следва:

Автобусна линия № 98 както следва (в посока център): ОТ С. ЖЕЛЕЗНИЦА ПО МАРШРУТА СИ ДО КРЪСТОВИЩЕ БУЛ. “ЧЕРНИ ВРЪХ” – УЛ. “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, наляво по ул. “Тодор Каблешков” (при МОЛ “Парадайз център”), надясно по ул. “Емилиян Станев”, надясно по ул. “Хенрик Ибсен”, наляво по бул. “Черни връх” до кръстовището с бул. “Джеймз Баучер”, надясно по бул. “Джеймз Баучер”, наляво по бул. “Свети Наум” и наляво по бул. “Черни връх” и по маршрута до с. Железница.

Двупосочната спирка с кодове 2654 и 2655 Кв. Хладилника” за автобусни линии №№ 10-ТМ и 98 се измества на кръстовището на бул. “Черни връх” и ул. “Орел”.

Автобусни маршрути №№ 64, 66, 93и 122 САМО в посока АВТОСТАНЦИЯ ХЛАДИЛНИКА–от бул. „Черни връх” ЗаобикаляТМОЛ „Парадайс” от запад по ул. ”Тодор Каблешков” – ул. „Емилиян Станев” – ул. „Хенрих Ибсен” – ул. „Сребърна” до автостанция „Хладилника”. В обратна посока маршрутите не се променят.

В променения участък автобусите ОТ ЛИНИИ №№ 64, 93 И 122 да спират на временната еднопосочна спирка “Ул. Филип Кутев” за автобусна линия № 10-ТМ.

За почване информация за разписанието и промените в градски транспорт следете: http://www.sofiatraffic.bg

СХЕМА ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

Back To Top