skip to Main Content

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1142 София, бул. „Васил Левски” 2 булстат:0006963270564 Банкови сметки: ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН „ДЕНКОГЛУ”, УЛ. „ДЕНКОГЛУ” № 28 ЗА ТАКСИ, УСЛУГИ, НАЕМИ IBAN  BG69SOMB91303124906301 BIC  SOMBBGSF  ЗА ГАРАНЦИИ IBAN BG60SOMB91303324906301 BIC  SOMBBGSF за сигнали, предложения и др.: signali@lozenets.eu или през формата за…

Read More

Нови бланки НАГ

Във връзка с нормативни промени - публикуваме обновените заявления за предоставяне на услуги. 2112_Заявление РС      2119_Заявление Обстоятелства     2117 Заявление ПУП      2027_Заявление Скици 2054_Заявление Проекти Заявление за издаване на виза изходни данни      Заявление за предаване на екзекутивна документация-1 Приложение №…

Read More

Къде е район Лозенец в бюджет 2020

На 28.01.2020г. в актовата зала на 35 СЕУ "Добри Войников" ще се проведе среща във връзка с гласуването на бюджет 2020 в Столичен общински съвет. На срещата са поканени: гражданите на район Лозенец г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София г-н…

Read More

Заповед за принудително изземване

Издадена е заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-02/07.01.2020г. за изземване на част от имот- публична общинска собственост с адрес гр. София, ул. „Журналист“ № 1, представляващ магазин с площ  29,53 кв. м. и мазе към него с площ 15,64…

Read More
Back To Top