skip to Main Content

Избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Указ № 59/24.01.2017 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Централна избирателна комисия


ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-191/03.02.2017 г.

на кмета на Столична община за образуване на 1 538 (хиляда петстотин тридесет и осем) избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г., разпределени по многомандатни избирателни и административни райони, като номера на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност ААВВССXXX, където: АА е номерът на многомандатния избирателен район в страната; ВВ е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); СС е номерът на съответния административен район на Столична община; XXX е номерът на избирателната секция в съответния административен район.

23-ти многомандатен избирателен район
Район „Витоша“
Район „Изгрев“
Район „Красно село“
Район „Лозенец“
Район „Младост“
Район „Панчарево“
Район „Студентски“
Район „Триадица“

 

24-ти многомандатен избирателен район
Район „Възраждане“
Район „Искър“
Район „Кремиковци“
Район „Оборище“
Район „Подуяне“
Район „Сердика“
Район „Слатина“
Район „Средец“

 

25-ти многомандатен избирателен район
Район „Банкя“
Район „Връбница“
Район „Илинден“
Район „Красна поляна“
Район „Люлин“
Район „Надежда“
Район „Нови Искър“
Район „Овча купел“
Back To Top