skip to Main Content

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 6 ноември 2016 г.

Указ № 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум

Централна избирателна комисия

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Информация за състава и седалищата на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии

на кмета на Столична община за образуване на 1 520 (хиляда петстотин и двадесет) избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06 ноември 2016 г., разпределени по избирателни и административни райони, като номера на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност АА, ВВ, СС, XXX, където:АА е номерът на изборния район в страната; ВВ е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); СС е номерът на съответния административен район на Столична община; XXX е номерът на избирателната секция в съответния административен район.

 ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-1174/16.09.2016 г. 

23-ти избирателен район

Район „Витоша“

Район „Изгрев“

Район „Красно село“

Район „Лозенец“

Район „Младост“

Район „Панчарево“

Район „Студентски“

Район „Триадица“

 

24-ти избирателен район

Район „Възраждане“

Район „Искър“

Район „Кремиковци“

Район „Оборище“

Район „Подуяне“

Район „Сердика“

Район „Слатина“

Район „Средец“

 

25-ти избирателен район

Район „Банкя“

Район „Връбница“

Район „Илинден“

Район „Красна поляна“

Район „Люлин“

Район „Надежда“

Район „Нови Искър“

Район „Овча купел“

 

Back To Top