skip to Main Content

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ” ЕАД ЗА 2016 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

Инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2016 г., предвидена за реализация на територията на район „Лозенец” е свързана с подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.
Изпълнението на обектите обхваща периода от приключване на отоплителния сезон, до края на м. ноември 2016 г.
Строително монтажните работи ще се изпълняват от фирми определени след проведена процедура по ЗОП. За район „Лозенец” това са  Консорциум  „МОНТАЖИ КО- ТИ ВИ БИ” и „ЕНЕРГО РЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД.

Информация относно графиците за спиране и пускане на топлата вода и подробности около реализацията на Инвестиционната програма и сигнали и препоръки свързани с нея:

„Топлофикация София” ЕАД /централно управление/

Адрес: ул.”Ястребец”23 Б, ж.к Борово, 1680 София
Единнен телефон за обслужване на клиенти – 0 700 11 111 / на цената на един градски разговор/
Своите сигнали, мнения и препоръки можете да изпращате на e-mail: inf_r@toplo.bg
Информационно обслужващ център – от 8.30 часа до 17.00 часа
Деловодство – от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа
Приемно време на дирекция „Правна” – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа
Аварийна служба – 951 51 96 и 951 52 58

Информация относно извършваните строително монтажни работи и всички сигнали и препоръки свързани с тях:

„МОНТАЖИ КО” ЕООД

Адрес: гр. София 1220, бул. Илиянци 72 (бившата ул. Пробуда 14).

Телефони:
Технически сътрудник: 02/892 20 07
Ръководител администрация: 02/920 40 58

„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

Адрес:  София 1202, ул. Козлодуй № 14
За кореспонденция:  София 1606, бул. Тотлебен № 34
Телефони: (+359 2) 813 35 77; (+359 2) 813 35 19
Факс: (+359 2) 813 35 06
e-mail: info@erhold.bg

Улици включени в Инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2016 г. :

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТА КОНСОРЦИУМ  „МОНТАЖИ КО- ТИ ВИ БИ”.

1.  ул. „Драгалевска”- зелени площи пред бл. 23 и детска площадка – участък от ул.“Карамашев“ до бл.29 – зелени площи до бл. 15 и бл.22   

Начало на строителната дейност: 14.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 15.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 26.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 12.08.2016 г.

2. ул. „Драгалевска” от ул. „Майор Томпсън” до ул. „Кричим”

Начало на строителната дейност: 14.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 19.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 18.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 12.08.2016 г.

2. ул.”Mала планина”- алея в парка до детска площадка

Начало на строителната дейност: 14.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 19.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 18.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 12.08.2016 г.

3. ул. „Св. Теодосий Търновски” от бул. „Джеймс Баучер“ до ул. „Кораб планина”

Начало на строителната дейност: 14.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 19.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 18.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 12.08.2016 г.

4. ул. „Кораб планина”  от бул. „Джеймс Баучер“ до ул. „Плачковица”

Начало на строителната дейност: 14.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 19.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 18.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 12.08.2016 г.

5.  участък от ул. „Трепетлика” между ул. „Кораб планина” и ул.“Галичица“  

Начало на строителната дейност: 14.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 19.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 18.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 12.08.2016 г.

6. ул.”Янко Софийски войвода” от  ул.“Цанко Церковски“ до ул. „Миджур”

Начало на строителната дейност: 15.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 17.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 22.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 03.08.2016 г.

 7.  ул. „Миджур” от ул. „Янко Софийски воевода”до бул. „Хр. Смирненски”

Начало на строителната дейност: 15.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 17.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 22.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 03.08.2016 г.

 8. бул. „Хр. Смирненски” от ул. „Миджур“ до бул.”Св. Наум”  

Начало на строителната дейност: 04.08.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 05.08.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 10.09.2016 г.
Край на строителните дейности: 24.09.2016 г.

9. Кръстовище на ул. „Миджур” и бул. „Христо Смирненски”

Начало на строителната дейност: 15.09.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 16.09.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 309.09.2016 г.
Край на строителните дейности: 30.10.2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТА    „ЕНЕРГО РЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

1.  ул.  „Горски  пътник” от ул. „Богатица”до ул. „Златен Рог“ /неремонтирания участък/     

Начало на строителната дейност: 21.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 21.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 20.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 30.07.2016 г.

2. ул. „Червена стена” от ул.“Петър Станчев“ до бул. „Дж. Баучър”

Начало на строителната дейност: 26.08.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 26.08.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 24.09.2016 г.
Край на строителните дейности: 14.10.2016 г.

3. ул. Богарица от бул. „Джеймс Баучер” до бул. „Арсеналски”

Начало на строителната дейност: 21.06.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата:21.06.06.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 20.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 30.07.2016 г.

4. Кръстовищен възел ул. „Богатица” – бул. „Джеймс Баучер”

Начало на строителната дейност: 15.07.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 15.07.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 30.07.2016 г.
Край на строителните дейности: 10.08.2016 г.

5.  бул. „Дж. Баучер” от ул. „Червена стена”  до  ул. „Богатица”

Начало на строителната дейност: 01.08.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 01.08.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 25.08.2016 г.
Край на строителните дейности: 14.09.2016 г.

<<<Съобщение на „Топлофикация – София“ ЕАД>>>
<<<Подробен график за предстоящите спирания на топлата вода от сайта на „Топлофикация – София“ ЕАД>> >

Back To Top