skip to Main Content

ИНИЦИАТИВИ НА МКБППМН

В ОДЗ / ЦДГ
През 2014-2015 учебна година екипът на МКБППМН е реализирал инициативата „Училище за родители” на територията на район „Лозенец”, СО по следните теми: 1) „ Всичко за развитието на детето в ранна детстка възраст ” ; 2) „ Кога започва възпитанието на моето дете ” ; 3) „Развитието на речта. Кога трябва да се притеснявам за наличието на нарушения ? ” ; 4) „ Преход от детска градина към училище. Успешна адаптация ” ; и 5) „ Агресията при децата – причини за пораждането и стратегии за справяне с нея ”.

В УЧИЛИЩАТА
През 2015-2016 учебна година екипът на МКБППМН провежда инициативата „Да подадем ръка на нашите деца“ в училищата (21 СОУ „Христо Ботев”; 35 СОУ „Добри Войников”; 107 ОУ „Хан Крум”; 120 ОУ „Георги С. Раковски”; 122 ОУ „Николай Лилиев” и 139 ОУ „Захарий Круша”) на район „Лозенец“, чиято цел е да подпомогне и насочи родителите, преди появата или евентуално задълбочаване на проблемните ситуации или поведения на малолетните / възрастова група до 14 години /. Тази инициатива има за цел да продължи започнатото в ОДЗ / ЦДГ като насочва вниманието си към грижата за децата, на които предстои първият голям преход в рамките на училищния им живот – преходът от начално към основно училище – както и към рисковете, които съпътстват процесите на съзряването на децата. Характерно за този възрастов период е приемането на родителите и учителите като авторитет от децата. По тази причина в рамките на нашата инициатива целевите групи на участниците в практическите обучения са: родителите на децата от ІV клас и учителите на бъдещия V клас. Работата с тези две групи цели: информацията придобита по време на обучението, да помогне родителите и учителите в опосредстването на прехода, през който преминават децата. Превантивната програма на очакванията от страна на родителите и учителите. Причина за подобен вид превенция е дългогодишният опит и квалификация на специалистите – психолози, работещи към район „Лозенец“.

Темата на инициативата е в две основни теми:

Тема 1: „Преход от начално към основно училище-успешна адаптация” (провеждане: м. ноември и м. декември, 2015 г.)

Тема 2: „Успешни модели за работа по превенция на рискови поведения и интервенции, насочени към справяне с тях” (провеждане: м. февруари, м. март и м. април 2016 г.) .

 

Back To Top