skip to Main Content

Информация за антикризисните мерките за бизнеси, които имат договор за наем с района

Подробни разяснения за мерките и стъпките, които могат за бъдат направени.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Back To Top