skip to Main Content

Обновено! Обществено обсъждане на ПУП- ИПРЗ за УПИ I- „за резиденция“, кв. 145, м. „Лозенец- IIч.“ по плана на гр. София

Публикувано на 24.07.2020г. Със заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-114/22.07.2020г. е обявено обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ – I „за резиденция“, ПИ с идентификатор 68134.901.1131,…

Read More

ПЛАНИРАНИ РЕМОНТИ, НАЛАГАЩИ ВРЕМЕННА ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Период Локация Тип дейност Промени в движението 31. 07 – 12. 08 Ул. „Златовръх” и ул. „Ведрина” СМР Временна организация на движението 13. 08 – 26. 08 Ул. „Ведрина” СМР Временна организация на движението 17. 08 – 31. 08 Ул.…

Read More

Важно! Подмяна на уличен водопровод в кв. Витоша

Уважаеми съкварталци, уведомяваме Ви, че „Софийска вода” АД започна изпълнението на проект за „Подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Иван Пейчев” - от ул.  „Ангел Каралийчев” до тупик при адм. № 12Ж”, кв. Витоша. Проектът се…

Read More

Заповеди за извозване и разкомплектоване на ИУМПС

Издадени са заповеди за извозване към площадка за разкомплектоване на три броя излезли от употреба автомобили, намиращи се върху общинска собственост, на територията на р-н „Лозенец“. Заповедите можете да видите ТУК.

Read More

Образователен клип по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в СО“

Клипът предоставя информация за: - значението на подмяната на отоплителните устройства, ползите за обществеността и околна среда; - точните действия, които желаещите да подменят устройствата си с нови, трябва да предприемат, за да заявят своето желание за участие в проекта;…

Read More

Полезно! Авариен ремонт на ул. „Янко Софийски“ No 24

Уведомяваме Ви, че поради авария на топлопровод е необходимо да бъде извършен спешен краткотраен авариен ремонт на ул. "Янко Софийски" № 24 в периода от 09:00 ч. на 03.07.2020 г. за 48 ч. Временната организацията на движението ще бъде съгласно…

Read More

СЪОБЩЕНИЕ! Части от район „Лозенец” остават без топла вода

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от извършване на неотложен ремонт на главен топлопровод, „Топлофикация София” ЕАД ще спре подаването на топла вода от 8.30 часа на 26 юни 2020г. до 24.00 часа на 30 юни 2020 г. Засегнати ще бъдат потребителите…

Read More

ПОЛЕЗНО! Приемане на опасни отпадъци на 19 юни 2020 г.

Столична община и БалБок Инженеринг АД прилагат съвместно иновативната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата от началото на 2012 г. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно от домовете на гражданите по заявка и по график в Мобилен събирателен…

Read More
Back To Top