skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на ЦДГ 19

На срещата бяха обсъдени актуални проблеми на детското заведение и района около него.
Основните теми засягаха реконструкция на бул. „Христо Смирненски” и градинката на площад „Журналист”. В момента тече ремонт и подмяна на тротоарната настилка на булеварда.
„Има изготвена експертна оценка и издадено разрешително от Дирекция „Зелена система” на Столична Община за премахване на 8 бр. дървета, които са с установено лошо фитосанитарно състояние. Това е район с разположени в близост училище и университет, с голяма концентрация на пешеходци и не можем да поемем риска от евентуални инциденти с паднали дървета, които могат да застрашат живота и здравето на гражданите, както и да нанесат материални щети” – каза г-н Дреков. На мястото на всички премахнати опасни дървета ще бъдат засадени декоративни чинари. Поради наличието на стълбове по трамвайното трасе ще бъде освободена част от тротоара, като бъдат премахнати част от стълбовете на улично осветление и за в бъдеще се използват трамвайните. Новата настилка ще бъде унипаваж. С цел да се осигури естетическият изглед на булеварда ще бъде павирана цялата дължина на тротоара. След премахване на опасните дървета и излишните стълбове ще бъдат обособени нови „гнезда” за дървета, като това ще гарантира разпределението им на подходящо разстояние едно от друго. На последния етап от ремонта ще бъдат изградени велоалеи в двете посоки на булеварда.

Поради многото сигнали към районната администрация и IV РУП за нарушаване на обществения ред на територията на градинката на площад „Журналист” в момента е започната процедура по включването и към системата за видео наблюдение на Столична община.

Ръководството на ЦДГ 19 и родителското настоятелство споделиха намерението си да се грижат за зелените площи около детското заведение, които са лицето му към булеварда.

Родителското настоятелство изрази готовност да се включи в бъдещи съвместни инициативи.

 

Back To Top